Priznanie k účasti na prevrate

Autor: Miroslav Pollák | 2.4.2018 o 16:13 | Karma článku: 6,55 | Prečítané:  2276x

Dobrovoľne, bez akéhokoľvek cudzieho násilia, sa priznávame k tomu, že naša mimovládna nezisková organizácia "Občianske združenie KRÁSNY SPIŠ" sa usiluje o „prevrat na Slovensku“. 

Ba viac, priznávame, že naša mimovládna nezisková organizácia usiluje o „prevrat Slovenska“. V ideálnom prípade celého Slovenska. Toto naše tvrdenie a priznanie zdôvodňujeme našimi dlhoročnými aktivitami a ich cieľmi a zároveň toto naše tvrdenie a priznanie dokazujeme výsledkami týchto aktivít. Kiež by sme takýchto príkladov a výsledkov mali oveľa viac. Je len logické, že o prevrat sa usilujeme nepretržite, bez prestávky a od svojho vzniku.

prevrat Slovenska sa usilujeme na všetkých možných úrovniach zhora až nadol a tiež opačne. Skrátka všade. Namiesto proklamačných viet uvedieme konkrétne príklady našich „proprevratových“ aktivít. Začnime zhora.

Prevrat na úrovni vlády, parlamentu a najvyšších štátnych orgánov

Členov vlády a poslancov sme sa viac krát pokúšali presvedčiť o dobrých návrhoch v prospech riešenia 1) problémov spolužitia majoritnej väčšiny s rómskou menšinou, 2) zanedbaných prípadov z minulosti v oblasti ľudských práv, 3) hrozby straty historickej pamäte a dôsledkov z toho hroziacich, 4) problémov vzdelávania na každej úrovni, 5) prevencie pred nárastom politického a rasového extrémizmu. Priznávame sa, že sme chceli prevrátiť myslenie a postoj členov vlády aj poslancov. Chceli sme a stále chceme prevrátiť názory a myslenie čím väčšieho počtu členov vlády a čím väčšieho počtu poslancov a štátnych úradníkov. Súčasťou týchto našich aktivít boli aj pokusy o prevrátenie viacerých legislatívnych návrhov, strategických dokumentov a celoštátne záväzných noriem s úmyslom lepšieho a spravodlivejšieho dopadu spomínaných dokumentov na ľudí v zanedbaných regiónoch Slovenska, ale pravdu povediac aj na ľudí v ekonomicky rozvinutejších, no často morálne a kultúrne ešte biednejších regiónoch. Boli aj prípady, keď sme sa snažili nevhodné nápady a tvrdenia vyvrátiť, čo svedčí o našom komplexnom prístupe k slovu prevrat a jeho rôznych foriem v praxi. Mnohí vážení predstavitelia štátnych inštitúcií vnímali a vnímajú naše „proprevratové“ aktivity ako cielené nepriateľské útoky na ich fyzický a duševný pokoj. V ich interpretácií predstavujeme cudzích agentov, ktorí usilujú o špecifickú formu prevrátenia zabehaných zvyklosti ich práce, alebo činnosti ich inštitúcií. Inými slovami, snažili a snažíme sa o zmenu zabehaného chodu niektorých štátnych inštitúcií, čiže o ich prevrat. Chápeme, že pre dotknuté osoby to neznamená nič iné, ako čiastočný prevrat krajiny. Takmer každý deň sa usilujeme o prevrat mentálneho sveta predstaviteľov najrôznejších agentúr, úradov a organizácií na všetkých možných stupňoch rozhodovania, riadenia a samotného výkonu. V prípade úspechu našich „proprevratových“ aktivít je našou poľahčujúcou okolnosťou pre toto naše správanie úprimná snaha o lepší a dôstojnejší život občanov nie len sociálne znevýhodnených komunít, ale aj život nás všetkých. Nádejame sa, že v prípade našej totálnej prehry, práve táto poľahčujúca okolnosť nám zabezpečí dolnú sadzbu výmery trestu za štátny prevrat.

Prevrat v chudobných komunitách

Na druhom konci spoločenského postavenia sú tí najbiednejší a najchudobnejší. Rómovia zo segregovaných osád sú najtypickejším príkladom týchto ubiedených ľudí na Slovensku. Priznávame, že týchto ľudí a ich komunity sme tiež chceli poprevracať a často úplne o 180 stupňov. Ako inač nazvať našu snahu, ktorej cieľom je ujsť z chudoby k sebestačnosti. Čo iné, ako prevrat v osadách, boli naše námahy v prospech zvýšenia vzdelania rómskych detí a mládeže? A vari nie je prevratom vytvorenie pracovných miest pre dospelých Rómov, ktorí ešte v živote nepracovali? Áno, chceli sme a chceme prevrátiť život v rómskych osadách naruby. Tak, aby aj tam bol dôstojný život samozrejmosťou a nie výnimkou.

Pokusy o ďalšie prevraty

Na pomyselnom rebríku od najslabších jedincov v osadách až po najsilnejšie osoby vo vláde, alebo medzi oligarchmi, je množstvo schodíkov. Aj na týchto schodíkoch sme sa usilovali o prevrat a doteraz sme s touto ambíciou neprestali. Sme presvedčení, že treba prevrátiť myslenie a správanie sa, tak zamestnancov štátu a samospráv, ako aj podnikateľov. Najradšej by sme urobili celospoločenský prevrat v každom meste a v každej obci na Slovensku tak, aby prístup všetkých občanov k tým najslabším a najzraniteľnejším bol ústretový a solidárny, bez falošného rešpektu a falošnej pomoci. Zvláštnou formou našich „proprevratových“ aktivít je realizácia výstav, besied a tlač kníh, ktoré upozorňujú na násilné historické udalosti na našom území s dopadom na prítomnosť. Tieto aktivity prevracajú mentálnu slepotu a otupenosť ľudí všetkých vekových kategórií a podporujú ich občiansku zrelosť.

Prečo zmysluplné prevraty

Sme presvedčení, že bez úprimného a dôsledne realizovaného prevratu v postoji väčšiny ľudí na Slovensku, nedôjde k naplneniu cieľa verejných zhromaždení úžasného marca 2018. Bez prevratu prístupu ľudí vo verejnej službe nemôže dôjsť k očiste mnohých personálnych pozícií a náprave deformovaných zvyklosti v práci vo veľkom množstve verejných inštitúcií. Cieľ ostáva stále ten istý. Je ním dôstojný život všetkých ľudí na Slovensku! Na slušnom a spravodlivom Slovensku! Bez prevratu myslenia, zobudenia občianskej spoločnosti a bez aktívneho postoja ľudí na námestiach by nebolo reálnym dosiahnuť tento hlavný cieľ.

Nech nám pri dosiahnutí občianskej zrelosti na Slovensku zmysluplné prevraty pomáhajú!

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?